loader image

FAQ

Szkoła jazdy w Bydgoszczy: najczęściej zadawane pytania o szkolenie i egzamin na prawo jazdy kategorii B
  1. Wiek minimalny to 18 lat. Możesz rozpocząć szkolenie na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, a do egzaminu podejść na miesiąc przed jego ukończeniem. No chyba że uczęszczasz do szkoły, której program obejmuje kształcenie przyszłych kierowców – wtedy możesz rozpocząć kurs 12 miesięcy wcześniej.

  2. Trzeba zdobyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (jego koszt to 200 zł).

  3. Niezbędne jest ukończenie szkolenia, które obejmuje 30 godzin po 45 minut (teoria) oraz 30 godzin po 60 minut (praktyka), zakończonego egzaminem wewnętrznym.

  4. Musisz uzyskać pozytywny wynik egzaminu państwowego (zarówno teoria, jak i praktyka).

  5. Konieczne jest wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). To nic nie kosztuje i pozwala monitorować Twój aktualny status kursanta.

Najpierw złóż wniosek o wydanie prawa jazdy oraz wniosek o wyrobienie profilu kandydata na kierowcę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Następnie, po uzyskaniu numeru PKK, zapisz się na kurs.

Gdy już odbędziesz kurs w szkole jazdy, zakończony pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego, zapisz się w WORD-zie na egzaminy państwowe (teoria i praktyka) i przystąp do nich.

Powinieneś złożyć następujące dokumenty:
– dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną;
– wniosek o wydanie prawa jazdy;
– aktualne zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm (takie jak do dowodu osobistego);

– orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza z uprawnieniami do badania kierowców na kategorię B;

– wypisaną na miejscu zgodę rodzica (jeśli nie ukończyłeś 18. roku życia);

– kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce dłuższy niż 185 dni (dotyczy cudzoziemców).

PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę, to elektroniczny dokument niezbędny każdemu, kto pragnie zdobyć prawo jazdy. Profil założysz jeszcze przed rozpoczęciem kursu, co znacznie ułatwi Ci życie, bo z zamieszczonymi w nim informacjami nie będzie trzeba ganiać od urzędu, przez szkołę, a skończywszy na WORD-zie.

Jeśli spełnisz wszelkie formalności i dostarczysz wniosek ze wszystkimi załącznikami, numer PKK otrzymasz na miejscu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku cena badania wynosi 200 zł.

Z tym prawkiem możesz prowadzić auto osobowe, ciężarowe lub dostawcze o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Oprócz tego możesz jeździć traktorem, jednośladem czy trójkołowcem.

W naszej szkole nauki jazdy koszt kursu zasadniczego wynosi 2600 zł.

Dodatkowo poniesiesz następujące koszty: 200 zł – badanie lekarskie, 140 zł – egzamin praktyczny w WORD-zie, 30 zł – egzamin teoretyczny w WORD-zie oraz wyrobienie prawa jazdy – 100 zł 50 gr. Łączny koszt, jeśli zdasz za pierwszym razem, to 3070,50 zł.

Zasadniczy kurs trwa dwa miesiące.

Tak. Możesz prowadzić pojazd o masie całkowitej mniejszej niż lub równej 3,5 t z lekką przyczepką o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 750 kg.

Sam test składa się z 32 pytań. Masz 25 minut, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Maksymalnie możesz uzyskać 74 punkty, ale do zdania egzaminu wystarczy Ci 68 punktów. Od lat odnotowujemy tendencję wzrostową w liczbie pytań, które mogą paść na egzaminie. W 2022 ich ilość wzrosła do 2125.

Tak. Kursant powinien zaliczyć wewnętrzny egzamin teoretyczny.

Nie. Pozytywny wynik egzaminu z teorii WORD wprowadzi do PKK.

Obowiązkowo musisz odbyć szkolenie teoretyczne obejmujące 30 godzin zajęć teoretycznych (po 45 minut) oraz wyjeździć na drogach 30 godzin (po 60 minut).

W czasie tych 30 godzin praktyki będziesz ćwiczył technikę jazdy na placu manewrowym i na drogach publicznych.

Gdy zakończysz ten kurs i zdasz egzamin wewnętrzny w szkole jazdy, przystąpisz do egzaminu państwowego (teoria i praktyka).

Nie, nie musisz zdać perfekcyjnie. Wystarczy, że uzyskasz 68 punktów na 74 możliwe do zdobycia.

W teście znajdują się pytania o różnej punktacji (od 1 do 3 punktów). Możesz popełnić kilka błędów, ale nie możesz cofać się do poprzednich pytań.

Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania masz 25 minut.

Najpierw musisz ukończyć kurs na prawo jazdy w ośrodku szkolenia kierowców, uzyskać pozytywny wynik badania lekarskiego i zdać egzamin teoretyczny w WORD- zie.

Następnie przystąpisz do egzaminu praktycznego w WORD-zie, w czasie którego wykażesz się umiejętnościami na placu manewrowym, a potem na drogach publicznych.

Masz trzy proste drogi do wyboru:
– elektronicznie za pośrednictwem witryny www.info-car.pl;
– osobiście w okienku WORD-u;
– upoważniając inną osobę, która załatwi za Ciebie wszelkie formalności.

Ten egzamin składa się z dwóch etapów:

  1. etapu na placu manewrowym;

  2. etapu jazdy po drogach publicznych.

W pierwszej kolejności sprawdzisz stan techniczny pojazdu i przygotowujesz się do jazdy, a następnie wykonasz jazdę po łuku i ruszanie na wzniesieniu.

Drugi etap egzaminu sprawdzi Twoje umiejętności poruszania się po mieście.

Czas całego egzaminu to 40 minut, ale jeśli wszystko sprawnie zaliczysz, to może się on zakończyć nawet po 25 minutach.

Tak. Wszystkie informacje w Twoim PKK aktualizują szkoła nauki jazdy i WORD, wobec czego nie musisz tego robić osobiście.

Gdy więc po zdanym egzaminie zjawisz się w wydziale komunikacji, musisz tylko zapłacić za wyrobienie prawa jazdy i czekać na gotowy dokument.

Niestety jeszcze nie posiadasz uprawnień. Otrzymasz je z chwilą odbioru Twojego prawa jazdy.

Wystarczy, że odwiedzisz witrynę www.info-car.pl, gdzie na swoim PKK sprawdzisz aktualny status, czyli dowiesz się, czy prawko zostało już wyrobione.

Przyjdź do naszej szkoły jazdy i #zdajzapierwszym!

Wyniki

Holler Box
Przewiń do góry